Fågelexkursion 13 maj med Cilla Kullberg

Välkommen med ut för att möta våren vid Herröknanäs naturreservat med Cilla Kullberg – Naturskyddsföreningen.

Herröknanäs är ett mycket vackert och artrikt område vid sjön Misteln utanför Stjärnhov. Platsen utgörs av betade strandängar, slåtterängar, grova ekar och ädellövskog.

Vi träffas klockan -09 den 13 maj vid Naturreservatets parkering som ligger i närheten av Solbacka.

Ta med dig en fikakorg, gärna en kikare och för den som vill tubkikare (Cilla tar med sig någon extra tubkikare för den som vill låna).

I området finns en stor variation i fågellivet, inte minst vadarfåglar, rovfåglar, ugglor och tättingar. Cilla kommer att guida oss på plats och förklara vad vi ser. Både nybörjare och mer erfarna är välkomna

Vi vill att ni anmäler ert deltagande via mail, utifall det blir dåligt väder och vi får ställa in med kort varsel. Anmäl deltagande till: snf.dagagnesta@gmail.com