Styrelsen

Ordförande:
Hans Rydberg, tel: 0158-107 22, e-mail: hans@cmag.se
Ledamöter:
Bertil Fransson
Kenneth Larsson
Anders Molin
Lina Vikström
Suppleanter:
Axel Bodin
Ivan Cvitic
Ylva Estelle
Revisorer:
Anna Lidén
Gunnar Widaeus
Revisorsuppleanter:
Göte Karlsson
Stefan Lindén