Styrelsen

Ordförande:
Hans Rydberg, tel: 070-394 43 63, e-mail: hans@cmag.se
Ledamöter:
Bertil Fransson
Kenneth Larsson
Lina Vikström
Adam Adobati
Signe Johannessen
Annika Eriksson
Suppleanter:
Anders Molin
Revisorer:
Anna Lidén
Lars Norén
Revisorsuppleanter:
Kerstin Welff
Mats Gärling