Styrelsen

Ordförande:
Adam Adobati, tel: 073-6968760, e-mail: adampf@hotmail.com

Vice ordförande:
Signe Johannessen

Ledamöter:
Bertil Fransson
Hans Rydberg
Lina Vikström
Ingegärd Rören
Emma Wahlberg

Suppleanter:
Anders Molin
Lina Vikström Bergqvist

Revisorer:
Anna Lidén

Revisorsuppleanter:
Nanny Andersson-Sahlin