Välkommen till Daga-Gnestakretsen!

FÅGELEXKURSION
Plats: Södertuna holme
Tid: Lördag 18 maj, kl. 07 – 09

Välkomna till Södertuna holme – en lövskog med omgivande strandängar och vassar och ett sjudande fågelliv! Åk Mariefredsvägen från Gnesta, cirka 1,5 km norr om Frustuna kyrka – ta av mot Södertuna efter en stor ladugård. Åk nästan ända fram till slottet, i början av sista backen – ta tvärt vänster. Där parkerar du bilen/cykeln!
Bjarne Tutturen, med stor kunskap om fåglar, guidar dig!
Ta gärna fikakorgen med!
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Daga – Gnesta
Kontakt: Hans Rydberg 070-394 43 63
eller Bjarne Tutturen 073-6824933

OBS!!!!! Ytterligare en aktivitet i Södertuna-parken!

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG
Kom och njut av fantastisk natur i närheten av Gnesta!
Plats: Södertuna holme
Tid: Onsdag 22 maj, kl. 19 – 20.30

Välkomna till Södertuna holme – en lövskog med sällsynta växter och ett sjudande fågelliv! Åk Mariefredsvägen från Gnesta, cirka 1,5 km norr om Frustuna kyrka – ta av mot Södertuna efter en stor ladugård. Åk nästan ända fram till slottet, i början av sista backen – ta tvärt vänster. Där parkerar du bilen/cykeln!
Hans Rydberg, botanist och naturvårdare, visar den vackra floran i lövskogen. Kontakt: 070-394 43 63. Ta gärna fikakorgen med!
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Daga – Gnesta

Vi arrangerar aktiviteter. Varje vår, sommar och höst ordnar vi intressanta och trevliga programpunkter. Ibland blir det studiebesök, ibland föreläsningar, ibland exkursioner med någon kunnig guide, men det händer också att vi paddlar kanot eller vandrar i all enkelhet bara för att få njuta av naturen och för att matsäcken smakar så gott ute i skog och mark. Säsongens planerade programpunkter hittar du i Aktivitetsalendern eller på en anslagstavla nära dig. Du kan även prenumera på kretsens nyhetsbrev genom att skicka ett e-mail till oss.

Vi delar ut ett miljöpris. En årlig höjdpunkt är när vi varje vår delar ut föreningens miljöpris ”Sländan” till någon eller några som gjort en insats för ett framtida hållbart samhälle. Vi är stolta över att kunna presentera de senaste årens pristagare och deras miljöinsatser under rubriken Miljöpriset.

Vi påverkar politiken. Vi är remissinstans i naturskyddsärenden inom kommunen, vi tillfrågas ofta när tillstånd söks för exempelvis en skjutbana eller golfbana. Vi granskar också kommunens översiktsplan med miljöns bästa för ögonen. Vi syns i medierna. Minst ett par gånger om året omskrivs vi i lokalpressen med våra aktiviteter och vårt miljöpris.
Såväl gamla som nya medlemmar är varmt välkomna att medverka i föreningen!