Välkommen till Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta kretsen!

Välkommen till Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta kretsen! Här kommer vi posta information om den verksamhet vi bedriver, om föreningens årsmöte och annan aktuell information. Hoppas vi ses ute i skog och mark eller i det gemensamma engagemanget för att öka skyddet för natur och miljö! Planerade programpunkter hittar du i Aktivitetskalendern. Vi delar årligen ut miljöpriset Sländan, en årlig höjdpunkt  som äger rum i anslutning till våra årsmöten.  Sländan går till någon eller några som gjort en insats för ett framtida hållbart samhälle. Välkommen du nya eller gamla medlem till våra evenemang och välkommen med ditt deltagande. Du behövs! Ta gärna kontakt om du har några frågor. Tillsammans kan vi vara en förändrande kraft!

Fågelexkursion 13 maj med Cilla Kullberg

Välkommen med ut för att möta våren vid Herröknanäs naturreservat med Cilla Kullberg – Naturskyddsföreningen.

Herröknanäs är ett mycket vackert och artrikt område vid sjön Misteln utanför Stjärnhov. Platsen utgörs av betade strandängar, slåtterängar, grova ekar och ädellövskog.

Vi träffas klockan -09 den 13 maj vid Naturreservatets parkering som ligger i närheten av Solbacka.

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta kallas till årsmöte

När: tisdagen den 28 mars klockan 18.30
Var: Art Lab Gnesta, Bryggargränd 4, 646 31, Gnesta

Obs: Bilparkering = Pendeltågsparkeringen närmast Bryggeriholmen, vi kan även rekommendera kollektiva färdmedel till Gnesta station.

Läs mer