Välkommen till Daga-Gnestakretsen!

Vi arrangerar aktiviteter. Varje vår, sommar och höst ordnar vi intressanta och trevliga programpunkter. Ibland blir det studiebesök, ibland föreläsningar, ibland exkursioner med någon kunnig guide, men det händer också att vi paddlar kanot eller vandrar i all enkelhet bara för att få njuta av naturen och för att matsäcken smakar så gott ute i skog och mark. Säsongens planerade programpunkter hittar du i Aktivitetsalendern eller på en anslagstavla nära dig. Du kan även prenumera på kretsens nyhetsbrev genom att skicka ett e-mail till oss.

Vi vårdar naturen. Kretsen ägnar sig kontinuerligt åt ett antal naturvårdsprojekt i kommunen. Bland annat sköter vi om en äng vid Grindviks kvarn söder om Gnesta tätort och en blåsippsbacke vid Vreten på sjön Klämmingens norra sida. Du kan läsa mer under Naturvård.

Vi delar ut ett miljöpris. En årlig höjdpunkt är när vi varje vår delar ut föreningens miljöpris ”Sländan” till någon eller några som gjort en insats för ett framtida hållbart samhälle. Vi är stolta över att kunna presentera de senaste årens pristagare och deras miljöinsatser under rubriken Miljöpriset.

Vi påverkar politiken. Vi är remissinstans i naturskyddsärenden inom kommunen, vi tillfrågas ofta när tillstånd söks för exempelvis en skjutbana eller golfbana. Vi granskar också kommunens översiktsplan med miljöns bästa för ögonen. Vi syns i medierna. Minst ett par gånger om året omskrivs vi i lokalpressen med våra aktiviteter och vårt miljöpris.
Såväl gamla som nya medlemmar är varmt välkomna att medverka i föreningen!