Välkommen till Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta kretsen!

Välkommen till Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta kretsen! Här kommer vi posta information om den verksamhet vi bedriver, om föreningens årsmöte och annan aktuell information. Hoppas vi ses ute i skog och mark eller i det gemensamma engagemanget för att öka skyddet för natur och miljö! Planerade programpunkter hittar du i Aktivitetskalendern. Vi delar årligen ut miljöpriset Sländan, en årlig höjdpunkt  som äger rum i anslutning till våra årsmöten.  Sländan går till någon eller några som gjort en insats för ett framtida hållbart samhälle. Välkommen du nya eller gamla medlem till våra evenemang och välkommen med ditt deltagande. Du behövs! Ta gärna kontakt om du har några frågor. Tillsammans kan vi vara en förändrande kraft!

Enkät till politiker i Gnesta inför valet 2022

Naturskyddsföreningen Daga Gnesta och Omställning Gnesta, båda politiskt oberoende, genomförde under sommaren en enkät utformad genom ett antal miljörelaterade frågor, riktade till de politiska partier som verkar i Gnesta kommun. Samtliga partier fick samma frågor. Svar har inkommit från V, S, MP, Fi, KD och M, medan C, L och SD inte avgett något svar.

Här kan du läsa hur partierna svarat:

Enkät till politiker inför valet 2022.pdf

Svampkongress 7-9 oktober 2022

Välkommen på Svampkongress 7-9 oktober 2022 i växthuset hos Art Lab Gnesta på Bryggeriholmen.

Svampvandring, svamputställning, panelsamtal, svampsök med hund, filmvisning med mera.

Fullständigt program läggs ut inom kort.