Naturvård

Vi arbetar för att påverkar politiken bl.a genom att vara remissinstans i naturskyddsärenden inom kommunen. Vi granskar också kommunens översiktsplan med miljöns bästa för ögonen. 

Inom vårt område finns en naturstig och ett fågeltorn som kretsen förvaltar: Haversjön, söder om Björnlunda, är platsen för vårt fågeltorn och där finns även en naturstig. Vi har också i samarbete med Art Lab Gnesta i ett projekt utökat kunskapen om en tätortsnära våtmark nära Gnesta, vid Marksjön, där vi under 2019 och 2020 utförde arts inventeringar. Vi använder området för kurser, exkursioner och pedagogiska aktiviteter tillsammans med våra medlemmar och allmänheten. Vi har ett pågående samarbete med miljöengagerade ungdomar på orten som organiserat sig under namnet Squid squad, tillsammans med dem har vi bl.a aktivt engagerat oss under 2020 och 2021 för att öka skyddet av Lötbodalskogen utanför Gnesta. 

Välkommen att engagera dig du också!

 


Konstverket Granbarkborretapeten
Squid squad har närmat sig granbarkborren genom fältstudier i skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta, för att sedan spegla borrens mönster genom att teckna tillsammans. Läs mer på Artlabgnesta.se