Naturvård

Naturskyddsföreningen i Daga-Gnesta förvaltar två riktiga naturpärlor:
Ängen vid Grindviks kvarn, vid sjön Likstammen, som vi fagat om vårarna och slagit med lie om somrarna sedan mitten av 1990-talet. Efterbete med häst kompletterar skötseln och syftet är att återfå ängsfloran som den en gång var.
Vreten, en utsökt blåsippsbacke vid sjön Klämmingens norra sida, där vi periodvis gallrat, röjt och eldat i över 30 år. Genom att hålla vegetationen lagom kort ges nog med ljus för att vita, gula och blå sippor ska komma åter år efter år. Här har också en botanisk sensation upptäckts – en aldrig tidigare skådad tryffel.

Inom vårt område finns även två naturstigar och ett fågeltorn som kretsen förvaltar:
Haversjön, söder om Björnlunda, är platsen för vårt fågeltorn och där finns även en av naturstigarna.
Hagstumosse, i utkanten av Gnesta, har förutom elljusspår och diverse idrottsanläggningar även den andra av de båda naturstigar som vi sköter om.