Enkät till politiker i Gnesta inför valet 2022

Naturskyddsföreningen Daga Gnesta och Omställning Gnesta, båda politiskt oberoende, genomförde under sommaren en enkät utformad genom ett antal miljörelaterade frågor, riktade till de politiska partier som verkar i Gnesta kommun. Samtliga partier fick samma frågor. Svar har inkommit från V, S, MP, Fi, KD och M, medan C, L och SD inte avgett något svar.

Här kan du läsa hur partierna svarat:

Enkät till politiker inför valet 2022.pdf