Föredraget av Mia Svedäng – 7 maj kl 13

Lördag den 7 maj visas utställningen high tide fine line på Art Lab Gnesta och kl 13 kommer Mia Svedäng, limnolog (sötvattensekolog) och sakkunnig för sötvatten på Naturskyddsföreningen, att berätta om hur vi människor i alla tider har försökt kontrollera och ”tämja” vattnet – genom att dämma upp, dika ur, kanalisera och kulvertera det. Hon berättar också om varför det är så viktigt att vattnet åter får ta plats i samhället och landskapet – för klimatets, den biologiska mångfalden och vår egen skull. 

Under dagen kommer Mia Svedäng leda en undersökning av Frösjön vatten och det liv som lever där. Under dagen kommer även konstnären Sara Ekholm Eriksson och entomologen Emma Wahlberg tillsammans genomföra en insektsinventering på Bryggeriholmen där allmänheten är välkommen att delta.

När: 7 maj kl 13
Plats: Art Lab Gnesta, Bryggargränd 4, 646 31 Gnesta

Läs mer om vad som sker under lördagen den 7 maj och öppningen av utställningen high tide fine line på Art Lab Gnesta